Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)

24/07/2009

24/07/2009 10:05 am

New layout

hakuru_eve: (Default)
Long time no see!

I changed a layout yesterday. It's a the GazettE layout of nagashiwa. The layout, header and icons are so great, I like them so much. I like this layout more than the old layout.

Ads ang tag list are ok, look nice. After the DIM album, so many the GazettE shoots appeared. So great, so beautiful, so nice.
Tags:

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags