Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)
24/07/2009 10:05 am

New layout

hakuru_eve: (Default)
[personal profile] hakuru_eve
Long time no see!

I changed a layout yesterday. It's a the GazettE layout of nagashiwa. The layout, header and icons are so great, I like them so much. I like this layout more than the old layout.

Ads ang tag list are ok, look nice. After the DIM album, so many the GazettE shoots appeared. So great, so beautiful, so nice.
Tags:
Date: 08/08/2009 07:41 am (UTC)

From: [identity profile] annosangatsu.livejournal.com
ôi chưa load đc banner thì đã đập vào mặt bum 1 phát cái icon, xong đến ntry này thấy ngay DIM album nổi trội nhất ;))

cậu nghe Gaze sao :">

trước giờ vẫn tưởng cậu phan gơ K-pop ;))P.s : tớ k fải fan của Gaze hay J-rock đâu ;)) tớ k nghe nhạc =))
Date: 24/08/2009 12:18 pm (UTC)

From: [identity profile] yyh-1.livejournal.com
Rằng thì mà là tớ fan-gơ J-Rock rồi mới đến K-Pop cơ =))

Khổ, ít khi chịu nghía lại LJ nên cứ bỏ mất comm, đến giờ mới biết được.

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags