Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)

Current Icons

hakuru_eve: (69) (Default)
Default
Keywords:
  • 69
Comment: Credit [livejournal.com profile] 3kame
hakuru_eve: (18)
Keywords:
  • 18
Comment: credit [livejournal.com profile] mondaycoffee
hakuru_eve: (D)
Keywords:
  • D
Comment: Credit [livejournal.com profile] 3kame

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags