Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)
hakuru_eve: (Default)
[personal profile] hakuru_eve
Hôm nay tình cờ thấy có người dùng dreamwidth mà giống hệt livejournal nên tò mò tìm hiểu. Nói một cách đơn giản thì dreamwidth là livejournal không có quảng cáo, cũng được.

Layout còn ít, ít hơn livejournal nhiều, có lẽ tại không nhiều người dùng bằng.

Cứ dùng thử xem sao.
Tags:

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags