Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)
hakuru_eve: (Default)
[personal profile] hakuru_eve
Happy birthday, Henry Lau – Violinist Mochi of Super Junior-M!
 


Mochi mochi *bẹo má* Chúc mừng sinh nhật (muộn) xD Đáng yêu lắm nhé *xoa đầu*

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags