Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)

January 2012

January 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1

1

2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17

1

18 19 20 21
22 23 24 25

1

26 27 28
29 30 31  

February 2012

February 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3

1

4
5 6

1

7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags