Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)

26/12/2011

hakuru_eve: (Default)


Đã bao lâu kể từ khi ngả ra hai hướng? Tôi không nhớ. Những gì tôi biết chỉ là tôi không phải fan của các cậu, không đủ sức làm fan của các cậu hay của Super Junior. Tôi, chỉ là, thiên vị các cậu rất rất nhiều mà thôi. Các cậu, đối với tôi, có vị trí nhất định, không thay thế được. Tôi chỉ biết là, tôi vẫn muốn các cậu cùng đứng trên một sân khấu, hát cùng nhau, và ở dưới là biển đỏ rực rỡ. Tôi chỉ biết thế mà thôi.

Happy 8th Anniversary, 東方神起!

26/12/2003 – 26/12/2011

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags