Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)

January 2010

January 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1

1

2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13

1

14 15 16

1

17

1

18

1

19 20 21 22 23
24

2

25 26 27 28 29 30
31  

February 2010

February 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3

1

4 5 6

1

7 8 9

1

10

1

11 12 13
14 15 16 17 18

1

19 20
21 22 23 24 25 26

1

27

1

28  

March 2010

March 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10

1

11 12 13
14

1

15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

April 2010

April 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3
4

1

5 6 7 8 9 10
11 12 13

1

14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

May 2010

May 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
2 3

1

4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14

1

15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

June 2010

June 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4

1

5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17

1

18 19
20 21 22

1

23 24 25 26
27 28 29 30  

July 2010

July 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1

1

2 3
4 5 6 7 8 9

1

10

1

11 12 13 14

1

15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

1

31

August 2010

August 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

1

22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

September 2010

September 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2

1

3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

October 2010

October 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15

1

16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

November 2010

November 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6

1

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

December 2010

December 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15

1

16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26

1

27 28 29 30 31  

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags